WordPress add_plugins_page() Function Kodu

WordPress add_plugins_page() Function Kodu

Bu işlev, bir sayfanın menüye dahil edilip edilmediğini belirlemek için kullanılacak bir yeteneği alır.

Sayfanın çıktısını işlemek için bağlanan işlev, kullanıcının da gerekli kabiliyete sahip olup olmadığını kontrol etmelidir.

function add_plugins_page( $page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function = '' ) {
    return add_submenu_page( 'plugins.php', $page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function );
}

Yorumlar / Düşünceler