WordPress wp_title function kodu

WordPress wp_title function kodu

Varsayılan olarak, sayfa başlığı ayırıcıyı sayfa başlığından önce gösterir, böylece blog başlığı sayfa başlığından önce olur. Bu, başlık gösterimi için iyi değildir, çünkü blog başlığı çoğu sekmede görünmektedir ve önemli olanı değil, kullanıcının bakmakta olduğu sayfadır.

Ayrıca, blog başlığının sayfa başlığının ‘sağına’ gelmesinin SEO yararları da vardır. Ancak, çoğu sekmeyi destekleyen tarayıcılarda blog başlığının sağda olması genel olarak bir anlam ifade eder. Bunu, seplocation parametresini kullanarak ve değeri ‘right’ olarak ayarlayarak elde edebilirsiniz. Temaların geriye dönük uyumluluğunun önemli olması durumunda, bu değişiklik 2.5.0 civarında tanıtıldı.

function wp_title( $sep = '»', $display = true, $seplocation = '' ) {
  global $wp_locale;
 
  $m    = get_query_var( 'm' );
  $year   = get_query_var( 'year' );
  $monthnum = get_query_var( 'monthnum' );
  $day   = get_query_var( 'day' );
  $search  = get_query_var( 's' );
  $title  = '';
 
  $t_sep = '%WP_TITLE_SEP%'; // Temporary separator, for accurate flipping, if necessary
 
  // If there is a post
  if ( is_single() || ( is_home() && ! is_front_page() ) || ( is_page() && ! is_front_page() ) ) {
    $title = single_post_title( '', false );
  }
 
  // If there's a post type archive
  if ( is_post_type_archive() ) {
    $post_type = get_query_var( 'post_type' );
    if ( is_array( $post_type ) ) {
      $post_type = reset( $post_type );
    }
    $post_type_object = get_post_type_object( $post_type );
    if ( ! $post_type_object->has_archive ) {
      $title = post_type_archive_title( '', false );
    }
  }
 
  // If there's a category or tag
  if ( is_category() || is_tag() ) {
    $title = single_term_title( '', false );
  }
 
  // If there's a taxonomy
  if ( is_tax() ) {
    $term = get_queried_object();
    if ( $term ) {
      $tax  = get_taxonomy( $term->taxonomy );
      $title = single_term_title( $tax->labels->name . $t_sep, false );
    }
  }
 
  // If there's an author
  if ( is_author() && ! is_post_type_archive() ) {
    $author = get_queried_object();
    if ( $author ) {
      $title = $author->display_name;
    }
  }
 
  // Post type archives with has_archive should override terms.
  if ( is_post_type_archive() && $post_type_object->has_archive ) {
    $title = post_type_archive_title( '', false );
  }
 
  // If there's a month
  if ( is_archive() && ! empty( $m ) ) {
    $my_year = substr( $m, 0, 4 );
    $my_month = $wp_locale->get_month( substr( $m, 4, 2 ) );
    $my_day  = intval( substr( $m, 6, 2 ) );
    $title  = $my_year . ( $my_month ? $t_sep . $my_month : '' ) . ( $my_day ? $t_sep . $my_day : '' );
  }
 
  // If there's a year
  if ( is_archive() && ! empty( $year ) ) {
    $title = $year;
    if ( ! empty( $monthnum ) ) {
      $title .= $t_sep . $wp_locale->get_month( $monthnum );
    }
    if ( ! empty( $day ) ) {
      $title .= $t_sep . zeroise( $day, 2 );
    }
  }
 
  // If it's a search
  if ( is_search() ) {
    /* translators: 1: separator, 2: search phrase */
    $title = sprintf( __( 'Search Results %1$s %2$s' ), $t_sep, strip_tags( $search ) );
  }
 
  // If it's a 404 page
  if ( is_404() ) {
    $title = __( 'Page not found' );
  }
 
  $prefix = '';
  if ( ! empty( $title ) ) {
    $prefix = " $sep ";
  }
 
  /**
   * Filters the parts of the page title.
   *
   * @since 4.0.0
   *
   * @param array $title_array Parts of the page title.
   */
  $title_array = apply_filters( 'wp_title_parts', explode( $t_sep, $title ) );
 
  // Determines position of the separator and direction of the breadcrumb
  if ( 'right' == $seplocation ) { // sep on right, so reverse the order
    $title_array = array_reverse( $title_array );
    $title    = implode( " $sep ", $title_array ) . $prefix;
  } else {
    $title = $prefix . implode( " $sep ", $title_array );
  }
 
  /**
   * Filters the text of the page title.
   *
   * @since 2.0.0
   *
   * @param string $title Page title.
   * @param string $sep Title separator.
   * @param string $seplocation Location of the separator (left or right).
   */
  $title = apply_filters( 'wp_title', $title, $sep, $seplocation );
 
  // Send it out
  if ( $display ) {
    echo $title;
  } else {
    return $title;
  }
}

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.