WordPress activate_plugin() function kodu

WordPress activate_plugin() function kodu

Zaten aktif olan bir eklenti tekrar aktive edilmeyecektir.

Çalışma şekli, eklenti dosyasını eklemeyi denemeden önce hatayı yönlendirmeye ayarlayarak. Eklenti başarısız olursa, yeniden yönlendirmenin başarı mesajının üzerine yazılmayacaktır. Ayrıca, seçenekler güncellenmeyecek ve etkinleştirme kancası eklenti hatası durumunda çağrılmayacak.

Aşağıdaki kodun hiçbir şekilde dosya içindeki hataları engellemeyeceği unutulmamalıdır. Kod, çalışmak için yönlendirmeyi kullanan “sanal alanı” çoğaltmak için başka yerlerde kullanılmamalıdır.

Herhangi bir hata bulunursa veya metin çıkarılırsa, başarı yönlendirmesinin hata yönlendirmesini güncelleyeceğinden emin olmak için yakalanır.

function activate_plugin( $plugin, $redirect = '', $network_wide = false, $silent = false ) {
  $plugin = plugin_basename( trim( $plugin ) );
 
  if ( is_multisite() && ( $network_wide || is_network_only_plugin( $plugin ) ) ) {
    $network_wide    = true;
    $current       = get_site_option( 'active_sitewide_plugins', array() );
    $_GET['networkwide'] = 1; // Back compat for plugins looking for this value.
  } else {
    $current = get_option( 'active_plugins', array() );
  }
 
  $valid = validate_plugin( $plugin );
  if ( is_wp_error( $valid ) ) {
    return $valid;
  }
 
  $requirements = validate_plugin_requirements( $plugin );
  if ( is_wp_error( $requirements ) ) {
    return $requirements;
  }
 
  if ( ( $network_wide && ! isset( $current[ $plugin ] ) ) || ( ! $network_wide && ! in_array( $plugin, $current ) ) ) {
    if ( ! empty( $redirect ) ) {
      wp_redirect( add_query_arg( '_error_nonce', wp_create_nonce( 'plugin-activation-error_' . $plugin ), $redirect ) ); // we'll override this later if the plugin can be included without fatal error
    }
 
    ob_start();
    wp_register_plugin_realpath( WP_PLUGIN_DIR . '/' . $plugin );
    $_wp_plugin_file = $plugin;
    if ( ! defined( 'WP_SANDBOX_SCRAPING' ) ) {
      define( 'WP_SANDBOX_SCRAPING', true );
    }
    include_once( WP_PLUGIN_DIR . '/' . $plugin );
    $plugin = $_wp_plugin_file; // Avoid stomping of the $plugin variable in a plugin.
 
    if ( ! $silent ) {
      /**
       * Fires before a plugin is activated.
       *
       * If a plugin is silently activated (such as during an update),
       * this hook does not fire.
       *
       * @since 2.9.0
       *
       * @param string $plugin    Path to the plugin file relative to the plugins directory.
       * @param bool  $network_wide Whether to enable the plugin for all sites in the network
       *               or just the current site. Multisite only. Default is false.
       */
      do_action( 'activate_plugin', $plugin, $network_wide );
 
      /**
       * Fires as a specific plugin is being activated.
       *
       * This hook is the "activation" hook used internally by register_activation_hook().
       * The dynamic portion of the hook name, `$plugin`, refers to the plugin basename.
       *
       * If a plugin is silently activated (such as during an update), this hook does not fire.
       *
       * @since 2.0.0
       *
       * @param bool $network_wide Whether to enable the plugin for all sites in the network
       *              or just the current site. Multisite only. Default is false.
       */
      do_action( "activate_{$plugin}", $network_wide );
    }
 
    if ( $network_wide ) {
      $current      = get_site_option( 'active_sitewide_plugins', array() );
      $current[ $plugin ] = time();
      update_site_option( 'active_sitewide_plugins', $current );
    } else {
      $current  = get_option( 'active_plugins', array() );
      $current[] = $plugin;
      sort( $current );
      update_option( 'active_plugins', $current );
    }
 
    if ( ! $silent ) {
      /**
       * Fires after a plugin has been activated.
       *
       * If a plugin is silently activated (such as during an update),
       * this hook does not fire.
       *
       * @since 2.9.0
       *
       * @param string $plugin    Path to the plugin file relative to the plugins directory.
       * @param bool  $network_wide Whether to enable the plugin for all sites in the network
       *               or just the current site. Multisite only. Default is false.
       */
      do_action( 'activated_plugin', $plugin, $network_wide );
    }
 
    if ( ob_get_length() > 0 ) {
      $output = ob_get_clean();
      return new WP_Error( 'unexpected_output', __( 'The plugin generated unexpected output.' ), $output );
    }
    ob_end_clean();
  }
 
  return null;
}

Benzer İçerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.